ഇമാം ബുഖാരി അവാർഡ് കോട്ടൂർ ഉസ്താദിന്

കൊണ്ടോട്ടി: ബുഖാരി മുപ്പതാം വാർഷിക അഞ്ചാം സനദ്‌ദാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമ്മാനിക്കുന്ന മൂന്നാം ഇമാം ബുഖാരി അവാർഡിന് സമസ്ത കേന്ദ്ര മുശാവറ ട്രഷറർ കൂടിയായ താജുൽ മുഹഖിഖീൻ

Read more